Cần Thơ: BÁN GÀ MỸ RẶC 100%, GÀ TRỐNG MỸ, GÀ MÁI MỸ, GÀ CON MỸ GIÁ PHẢI CHĂNG

gamycantho

Lữ khách
#1
Bán gà Trống mỹ, gà trưởng thành, gà đá hay, gà máy mỹ, gà mỹ con, gà Mỹ Cần Thơ, gà nhập từ mỹ 100%. Gà mỹ gặt không lai Cần Thơ
xem chi tiết tại

bangamy.blogspot.com


Mua gà mỹ, bán gà mỹ, gà mỹ cần thơ, gà mỹ rặc, gà trống, gà mái, gà con, bangamy.blogspot.com
 

gamycantho

Lữ khách
#2
gà mỹ cần thơ

Bán gà Trống mỹ, gà trưởng thành, gà đá hay, gà máy mỹ, gà mỹ con, gà Mỹ Cần Thơ, gà nhập từ mỹ 100%. Gà mỹ gặt không lai Cần Thơ
xem chi tiết tại

bangamy.blogspot.com


Mua gà mỹ, bán gà mỹ, gà mỹ cần thơ, gà mỹ rặc, gà trống, gà mái, gà con, bangamy.blogspot.com
Đã up thêm hình mới, mời anh em xem tham khảo, có up giá luôn nhé
 

gamycantho

Lữ khách
#4
Bán gà Trống mỹ, gà trưởng thành, gà đá hay, gà máy mỹ, gà mỹ con, gà Mỹ Cần Thơ, gà nhập từ mỹ 100%. Gà mỹ gặt không lai Cần Thơ
xem chi tiết tại

bangamy.blogspot.com


Mua gà mỹ, bán gà mỹ, gà mỹ cần thơ, gà mỹ rặc, gà trống, gà mái, gà con, bangamy.blogspot.com