Cần thu mua sắn tươi số lượng lớn

  • Thread starter thuhangtkb88
  • Ngày gửi
T

thuhangtkb88

Guest
#1
<div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần thu mua lượng sắn tươi số lượng lớn để phục vụ xuất khẩu. Qu&yacute; doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;Ms Hằng - 0989450662</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô thu Hằng
- Địa chỉ: Cty TNHH XNK Nông Sản Tân Kinh Bắc
- Điện thoại: 02406533886 - Fax: 0989450662
- email: thuhangtkb88@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx