cấp cứu vịt bầu cánh trắng

  • Thread starter bâttỉnh
  • Ngày gửi
Nhà e nuôi 400vịt bầu được 1 tuần tuổi bị chêtmất 50 con rồi triểu chứng củ rủ rồi chết rất nhanh. Thú y nói bị vi rút gan va đả tiêm nhưng vịt vẩn chết
 


ui giống mình mua 22 con ở chợ về ủ rũ nghẹo đầu ra đằng sau cho uống đủ thứ nó cũng chết
 


Back
Top