cấp cứu vịt bầu cánh trắng

Nhà e nuôi 400vịt bầu được 1 tuần tuổi bị chêtmất 50 con rồi triểu chứng củ rủ rồi chết rất nhanh. Thú y nói bị vi rút gan va đả tiêm nhưng vịt vẩn chết
 


Bài viết tương tựTop