cây chùm ngây.

hoangson121vx

_
Nông dân @
Kinh nghiệm là trồng xong không biết bán cho ai nhá. Nên tự trồng tự ăn thôi.
 

Quảng cáo

Top