Cây lạ giống mục măng

  • Thread starter Minh1989
  • Ngày gửi

»
Xin anh em chỉ giáo, không biết đây là cây gì, lạ quá. 2 cái râu đó nó trổ bông luôn
 Quảng cáoTop