Cây mai vàng

  • Thread starter NguyenPhatLoi
  • Ngày gửi
NguyenPhatLoi

NguyenPhatLoi

Nhanong.Com
#1
ảnh mai vàng 5 cánh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi301.photobucket.com%2Falbums%2Fnn70%2Fmr_aloi%2Fmaivang5canh.jpg&hash=8d684dd2f1762998883b01457c5054d7

ảnh mai ghép

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi301.photobucket.com%2Falbums%2Fnn70%2Fmr_aloi%2Fmaivangghep.jpg&hash=8136c57014db110718a519095c17722c
 

Last edited:
NguyenPhatLoi

NguyenPhatLoi

Nhanong.Com
#3
àh, thiệt ra các giống mai mà ALợi đề cập chủ yếu để đưa dẫn chứng cho sự phong phú của các loại mai ở VN thôi, thực tế ALợi cũng chưa tiếp xúc hết với các loại mai đó nữa.
chủ yếu chỉ là 3 loại mai kể trên thôi :)
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop