Cây sưa đỏ giống giá sỉ số lượng lớn

Cơ sở Trầm hương BA TOÀN trân trọng thông báo
Hiện nay Cơ sở đang có dó bầu giống và sưa đỏ giống chất lượng đảm bảo.
Cây đẹp: 50cm đến 70cm
Giá sỉ rẻ nhất
Số lượng lớn.
Cá nhân cơ quan có nhu cầu vui lòng liên hệ:
CƠ SỞ TRẦM HƯƠNG BA TOÀN
VƯỜN ƯƠM GIỐNG BA TOÀN
BA TOAN AGARWOOD VIET NAM
Long My Hamlet, An My Commune, Hoai An Dist, Binh Dinh Province, Viet Nam
Ho Chi Minh Office: No.53, 385St, Tang Nhon Phu Ward, Dist 9, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tri Nguyen
HP:0905 941937; 0975027357
Email: batoanagarwood@gmail.com, cosocaygiongbatoan@yahoo.com
Trân trọng!
 


Bài viết tương tự



Top