Chỉ có 10 tỉnh cho thuê đất trồng rừng với 305.353,4 ha

  • Thread starter collections
  • Ngày gửi
Trước thông tin "vênh nhau" giữa giải trình của Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát và con số thống kê do ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm UB Quốc phòng- An ninh của Quốc hội đưa ra về số tỉnh và số diện tích đất các tỉnh cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng, hôm qua 16/6, Bộ NN- PTNT đã có văn bản gửi Quốc hội khẳng định số liệu Bộ trưởng Cao Đức Phát báo cáo Quốc hội là hoàn toàn chính xác.
18 tỉnh có DNNN đầu tư vào ngành lâm nghiệp, chứ không phải thuê đất trồng rừng
Được biết ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/10/2009 Bộ NN- PTNT đã có Công văn số 3215/BNN-LN đề nghị UBND các tỉnh tổng hợp số liệu, gửi báo cáo về tình hình cho DNNN thuê đất trồng rừng. Tới ngày 30/12/2009, đã có 29 tỉnh gửi báo cáo về Bộ. Cùng với việc tổng hợp báo cáo của các tỉnh, ngày 15/10/2009 Bộ đã mời một số tỉnh có DNNN thuê đất, đầu tư trồng rừng tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Kon Tum về làm việc trực tiếp tại Bộ. Đồng thời để đảm bảo khách quan, Bộ NN-PTNT cùng các Bộ, ngành còn kiểm tra thực tế tại 2 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
<table width="200" align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
rung.jpg
</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#e2e2e2">Tuần tra, bảo vệ rừng</td> </tr> </tbody> </table>
Số liệu nêu trong Báo cáo gửi Quốc hội tại văn bản số 73/BC-CP ngày 7/6/2010 và được Bộ trưởng Cao Đức Phát trình bày thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ là kết quả tổng hợp từ các báo cáo và khảo sát nêu trên. Trong khi Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khẳng định có 18 tỉnh có cho DNNN thuê đất trồng rừng thì kết quả rà soát của Bộ NN- PTNT lại cho thấy: 18 tỉnh này đều có DNNN đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp chứ không phải tất cả 18 tỉnh đều có DNNN thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng.
Cụ thể theo Bộ NN- PTNT chỉ có 10 tỉnh có DNN thuê đất lâm nghiệp trồng rừng là Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hoà và Bình Dương. Còn 4 tỉnh Thanh Hoá, TT- Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai chỉ có DNNN đầu tư xây dựng NM chế biến lâm sản. 2 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận có DNNN đầu tư các dự án tổng hợp (trồng chè, trồng hoa, cây nông lâm kết hợp, chăn nuôi, du lịch sinh thái...) chứ không trồng rừng.
Tại 2 tỉnh Yên Bái, Hoà Bình khảo sát cho thấy hiện không có DNNN nào đến thuê đất trồng rừng. Cụ thể Yên Bái chỉ có nhà đầu tư Thái Lan khai thác và SX tranh đá. Còn Hoà Bình có 2 DN đã được cấp phép thành lập thì Cty TNHH Đầu tư và phát triển lâm nghiệp Grandsource - Brunei không hoạt động nên UBND tỉnh đã thu hồi giấy phép, còn Cty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Giai Hào - Đài Loan không thuê đất trồng rừng trong tỉnh mà thuê đất trồng rừng ở tỉnh Khánh Hoà.
398.374 ha: số dự kiến cấp đầu tư; 305.353,4ha: Số thực thuê
Về diện tích đất cho thuê, theo số liệu của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (cơ quan Công an cung cấp) thì tổng diện tích đất được cấp phép trồng rừng tại 18 tỉnh là 398.374 ha. Còn số liệu do NN- PNT thống kê tại 10 tỉnh có DNNN được cấp phép đầu tư để trồng rừng là 305.353,4ha. Vì sao có sự chênh lệnh đó? Lý do là xuất phát cách thống kê: Các cơ quan Công an thống kê diện tích dự kiến theo giấy phép đầu tư của các tỉnh, còn Bộ NN- PTNT thống kê diện tích dự kiến theo giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết chính thức của các tỉnh có DNNN thuê đất lâm nghiệp trồng rừng.
Cụ thể như sau: Trong 10 tỉnh cho thuê đất lâm nghiệp trồng rừng thì 9 tỉnh (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hoà và Bình Dương) số liệu của 3 cơ quan (Bộ NN- PTNT, Bộ KH- ĐT, Văn phòng Quốc hội) là thống nhất. Riêng tại tỉnh Nghệ An, số liệu của Bộ NN- PTNT thấp hơn 53.151,7 ha là do UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty InnovGreen với diện tích dự kiến là 70.000 ha, nhưng sau khi bóc tách các khu vực ảnh hưởng an ninh, quốc phòng chính UBND tỉnh này đã ký Quyết định số 4257/QĐ-UBND.NN (ngày 30/9/2008) phê duyệt qui hoạch chi tiết vùng nguyên liệu cho dự án của Cty InnovGreen với qui mô 16.848,3ha- cũng là số liệu Bộ NN- PTNT đã báo cáo Quốc hội.
<table width="285" align="right" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#eeeeee">
Được biết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ KH- ĐT chủ trì tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các dự án nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Việc rà soát kiểm tra sẽ làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
</td> </tr> </tbody> </table> Diện tích chênh lệch còn lại (39.868,9ha) nằm ở 8 tỉnh có DNNN được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thuê đất trồng rừng mà đầu tư xây dựng NM chế biến lâm sản, làm dự án khác hoặc DN đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Như tỉnh Thanh Hoá, BQL các KCN tỉnh (không phải UBND tỉnh) cấp giấy phép đầu tư cho Cty InnovGreen hoạt động trồng rừng trên qui mô 21.000ha nhưng thực chất Cty chỉ được cấp 15ha đất để làm NM chế biến tại KCN Nghi Sơn I. Hay tại tỉnh Hoà Bình có 1 DN (Cty TNHH Đầu tư và phát triển lâm nghiệp Grandsource - Brunei) được cấp phép đầu tư 4.000ha nhưng không hoạt động nên UBND tỉnh Hoà Bình đã thu hồi giấy phép đầu tư. Các tỉnh còn lại (TT - Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Yên Bái) có diện tích thuộc dự án NM chế biến lâm sản hay dự án đầu tư tổng hợp khác.
Như vậy, đến thời điểm này Bộ NN- PTNT xin khẳng định chỉ có 10 tỉnh có DNNN được cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng với tổng diện tích 305.353,4 ha, trong đó diện tích đã cho thuê là 15.664,45 ha, diện tích liên doanh liên kết trồng rừng là 18.160 ha đúng như Bộ trưởng Cao Đức Phát đã báo cáo trước Quốc hội. Đây là số liệu đã được đối chiếu giữa 3 cơ quan (Văn phòng Quốc hội, Bộ KH- ĐT và Bộ NN- PTNT) trên cơ sở số liệu báo cáo của các địa phương trước 31/12/2009, số liệu thống kê có được và kết quả khảo sát một số địa phương.
 


Bài viết này sưu tầm ở đâu mà hay vậy Bác? Đề tài này Đại biều Quốc hội đang có ý kiến mà.
 


Back
Top