Chỉ có ở quê ta

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
"Học hành thi cử làm chi
Tú Xương còn rớt, huống chi là mầy"
Học hành cứ mãi lầy nhầy
Lớn lên làm việc Tớ Đầy nuôi thân
Thời cơ, rễ má , cứ mần
Gió lên, thổi nhẹ bây dần lên cao
Được vào đừng có lao xao
Sống lâu là được lão làng như chơi
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#2
Tú Xương còn đở thân nầy
Chơi quịt thì biết xả-đen kiếm liền
Thôi thì bỏ học kiếm tiền
Cứ làm Đầy Tớ tiền liền vô ngay
Phi-vụ sao cứ liền tay
Làm sao xài hết mặt mày mập heo
Thôi đừng khiếu-nại lao xao
Sống lâu như kiểu của tao với mầy!
 

Quảng cáo

Top