chim sao

  • Thread starter bap_lun
  • Ngày gửi
e mới mua một con sáo nâu ,lông xù xi ,mỏ vàng chân vàng ,nó rất quay ,khi mua e đã hỏi người bán rất kĩ họ nói đã lột lưỡi mấy lần rồi họ cũng cho em xem,e thay lưỡi no tách ra làm 2 ,xin các bác chỉ giúp cho em dạy là đã lột lưỡi chưa e mới mua thôi ,e cung dạy nó nói nhưng nghe được có một tiếng nhỏ xíu,xin các bác chỉ giúp dum e cho no an gì để nó khỏe mau biết nói,e chỉ lên diễn đang đọc nghe các bác noi e thích quá nên mới tâu một con các bac giúp e
 
caremvn

caremvn

Có kinh nghiệm
e mới mua một con sáo nâu ,lông xù xi ,mỏ vàng chân vàng ,nó rất quay ,khi mua e đã hỏi người bán rất kĩ họ nói đã lột lưỡi mấy lần rồi họ cũng cho em xem,e thay lưỡi no tách ra làm 2 ,xin các bác chỉ giúp cho em dạy là đã lột lưỡi chưa e mới mua thôi ,e cung dạy nó nói nhưng nghe được có một tiếng nhỏ xíu,xin các bác chỉ giúp dum e cho no an gì để nó khỏe mau biết nói,e chỉ lên diễn đang đọc nghe các bác noi e thích quá nên mới tâu một con các bac giúp e

Bản thân của con sáo, đầu lưỡi đã có tách ra làm 2 ( ít thôi)
Sáo bạn mua là lớn hay còn nhỏ ( đang còn đút cho ăn). Nếu lớn thì sẽ không bao giờ nói được.
 

Quảng cáoTop