Cho em hỏi tổng lượng nước thải của 100 con bò sữa 1 ngày khoảng bao nhiêu m3

Cho em hỏi tổng lượng nước thải của 100 con bò sữa 1 ngày khoảng bao nhiêu m3 hoặc 1 con bò 1 ngày thải ra bao nhiêu m3 nước thải ạ ... em cảm ơn
 
Back
Top