cho em hỏi về kinh nghiệm nuôi kắc kè với đuôn dừa

#1
trước hết xin chào các anh,chị,cô,chú dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi
em xưa giờ làm công ăn lương nhưng rất hứng thú với việc chăn nuôi thật tình cũng muốn tự mình làm giàu không muốn làm công chịu sự dày dò của người khác nữa
em ở bến tre đất trồng dừa cũng có khoảng 2ha nhưng toàn dừa lão không chăm sóc nen không có thu nhập không cao
em đang tính nuôi kắc kè với đuông dừa xin mọi ngươi cho ý kiến

ba mẹ vợ em hiện dang nuôi bồ câu xin hỏi anh,chị,chú,bác có nên phát triên việc nuôi bồ câu không?
rất mong sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của mọi người
 

#2
trước hết xin chào các anh,chị,cô,chú dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi
em xưa giờ làm công ăn lương nhưng rất hứng thú với việc chăn nuôi thật tình cũng muốn tự mình làm giàu không muốn làm công chịu sự dày dò của người khác nữa
em ở bến tre đất trồng dừa cũng có khoảng 2ha nhưng toàn dừa lão không chăm sóc nen không có thu nhập không cao
em đang tính nuôi kắc kè với đuông dừa xin mọi ngươi cho ý kiến

ba mẹ vợ em hiện dang nuôi bồ câu xin hỏi anh,chị,chú,bác có nên phát triên việc nuôi bồ câu không?
rất mong sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của mọi người
upppppppppppp
 
#3
trước hết xin chào các anh,chị,cô,chú dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi
em xưa giờ làm công ăn lương nhưng rất hứng thú với việc chăn nuôi thật tình cũng muốn tự mình làm giàu không muốn làm công chịu sự dày dò của người khác nữa
em ở bến tre đất trồng dừa cũng có khoảng 2ha nhưng toàn dừa lão không chăm sóc nen không có thu nhập không cao
em đang tính nuôi kắc kè với đuông dừa xin mọi ngươi cho ý kiến

ba mẹ vợ em hiện dang nuôi bồ câu xin hỏi anh,chị,chú,bác có nên phát triên việc nuôi bồ câu không?
rất mong sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của mọi người
uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
#4
trước hết xin chào các anh,chị,cô,chú dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi
em xưa giờ làm công ăn lương nhưng rất hứng thú với việc chăn nuôi thật tình cũng muốn tự mình làm giàu không muốn làm công chịu sự dày dò của người khác nữa
em ở bến tre đất trồng dừa cũng có khoảng 2ha nhưng toàn dừa lão không chăm sóc nen không có thu nhập không cao
em đang tính nuôi kắc kè với đuông dừa xin mọi ngươi cho ý kiến

ba mẹ vợ em hiện dang nuôi bồ câu xin hỏi anh,chị,chú,bác có nên phát triên việc nuôi bồ câu không?
rất mong sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của mọi người
uppppppppppppppppppppppppppppp
 

Bài viết có nội dung tương tự