cho em hỏi về thì truơng gà đòn lai tại Đòng nai

  • Thread starter Tran The Vinh
  • Ngày gửi
Em hiện tại có ít gà ta chân nhỏ vs 1 it gà đòn và đòn lai để làm mái đẻ.Em muốn đầu tư theo phưong thức cho lai toàn bộ sô gà trên vs gà đòn chính tông để xuất thịt. Về chất lượng thịt thì rất ngon nhưng thưong lái khá khó chịu khi gà e bán ra ít lông và gần như đòi hỏi phải lông đỏ hoặc đủ lông hoặc chân ngắn. Những yêu cầu đó thực tế là khôngvthể có vs giống gà đòn chuyên để đá. Mối thu mua tại biên hoà thì tiêu thụ hết vs giá cao hơn giá tại địa phương nhưng lực xuất thì khá chậm. Em muốn hỏi về thị trường thực tế tại Đồng Nai như thế nào để biết mà dám đầu tư mạnh. Vì hiện tại em đang nuôi mái và ấp trưng bán hết gà con
 Quảng cáoTop