chủng ngừa gà

1/ gà mua của nhà vườn hai tháng tuổi, có chủng ngừa dịch tả, gum... từ đầu như gà con được không?
2/ Nếu đã dùng kháng thể gum thì có phải chủng ngừa các bệnh như gum, dịch tả ... không, sau bao nhiêu ngày thì chủng ngừa các bệnh nếu đã tiêm kháng thể gum?(nếu phải chủng ngừa).
Chân thành cám ơn sự tư vấn!
 Quảng cáo

Top