Hỏi đáp Lịch tiêm phòng bệnh cho gà

Xin hỏi lịch chủng ngừa cho gà thả vườn lấy trứng từ 1 ngày tuổi đến 6 tháng tuổi và sau 6 tháng tuổi
 

Quảng cáo

Top