Hỏi đáp Lịch chủng ngừa cho gà thả vườn

Xin nhờ giúp: lịch chủng ngừa cho gà thả vườn nuôi lấy trứng? Cám ơn sự chia sẻ của diễn đàn!
5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


91.jpg


92.jpg


QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG & SỬ DỤNG THUỐC CHO GÀ

bác tham khảo lịch của vemedim nhé
 


Back
Top