Chuyện quan trường

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Tỉnh buồn xuống huyện, huyện làm bò
Huyện lên tỉnh, mầy mò đi đâu
Huyện rầu xuống xã , xã làm trâu
Xã lên huyện, đi đâu hả mầy
Xã mệt xuống ấp, ấp làm cầy
Ấp lên xã , hởi mầy đi đâu
Ấp rầu ấp về xóm cấm câu
Cá đâu cắn câu mầy ấp ơi
 

#3
Tỉnh buồn xuống huyện, huyện làm bò
Huyện lên tỉnh, mầy mò đi đâu
Huyện rầu xuống xã , xã làm trâu
Xã lên huyện, đi đâu hả mầy
Xã mệt xuống ấp, ấp làm cầy
Ấp lên xã , hởi mầy đi đâu
Ấp rầu ấp về xóm cấm câu
Cá đâu cắn câu mầy ấp ơi
bác xuân vủ nhà mình châm biếm hơi bị...cai đấy . nếu ở vùng sâu vùng xa thì thực trạng trên càng trầm trọng nữa.
thông thường thì các" quan ngày " với mức lương bạc cắc mà vần bám trụ làm việc vác tù và hàng tổng .chẳng qua là nhờ vào các phụ thu khác từ bổng lộc chính sách trên rót xuốn cho dân . phãi đi qua 1 dọc các "quan ngày " rồi mới đến dân .....
cuối cùng ấp củng câu được ấp mới ở . chứ không câu được gì ấp ở làm chi....