Con chim này có phải bị đậu không, cách chữa.

Nó đây:
Bo cau bi dau  001b.jpg
Bo cau bi dau  008b.jpg
Bây giờ phải làm sao với nó, anh chị nào biết cách xử lý xin chỉ giúp. Nếu mổ để lấy cục u đó nó có chết không?
 
Nó đây:
Xem file đính kèm 4242 Xem file đính kèm 4243 Bây giờ phải làm sao với nó, anh chị nào biết cách xử lý xin chỉ giúp. Nếu mổ để lấy cục u đó nó có chết không?
bạn lên Mac dinhchi, gần ngã tư Mac dinh chi - Nguyên thi minh khai . Q1 hỏi người ta khu bán thuốc cho gia cầm, họ chỉ cho. Đến đó noi bệnh tật gì, họ cho thuốc đó. Bênh này dễ chua mà.
 
Back
Top