CUNG CẤP GIỐNG CÀ CHUA MỸ NĂNG SUẤT CAO 500-600 TẤN/HA/NĂM

  • Thread starter VietHoaMyCoLtd
  • Ngày gửi
V

VietHoaMyCoLtd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Việt Hoa Mỹ Co. Ltd.
- Địa chỉ: 61A, Lê Đức Thọ, P7-GV TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: "VietHoaMyCoLtd@gmail.com" / "hongtrieu.hcmc@gmail.com"
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nuồn Giống C&agrave; chua Mỹ năng suất cao 500-600 tấn/ha/năm trồng trong Nh&agrave; k&iacute;nh (Greenhose). </p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </p><p>Việt Hoa Mỹ Co. Ltd. </p><p>61A, L&ecirc; Đức Thọ, P7-QGV, TPHCM </p><p>Ms NGUYỄN THỊ THANH XU&Acirc;N - Tel: 0988.549.919 - 0906.301.668 - 0908.595.162 </p><p>Ks L&Ecirc; HỒNG TRIỀU - Tel: 0985.617.637</p><p>&nbsp;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top