CUNG CẤP HÀNH TỎI LÝ SƠN SỐ LƯỢNG LỚN

chuoicrew

Lữ khách
#1
<p>Ch&agrave;o mọi người!</p><p>&nbsp;Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang trồng v&agrave; &nbsp;cung cấp h&agrave;nh tỏi L&yacute; Sơn s&igrave; v&agrave; lẻ cho thị trường th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; thương hiệu đ&atilde; được đăng k&yacute; l&agrave; thương hiệu quốc gia. Qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;n t&acirc;m về gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng sản phẩm, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được hưởng ưu đ&atilde;i về gi&aacute; khi mua h&agrave;ng với số lượng lớn.</p><p>&nbsp;Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0906 620 176 để được cung cấp th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute; cả tốt nhất.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: AnMinh2012
- Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0906 620 176 - Fax:
- email: minhan.pham2010@gmail.com
 

tungloa

Lữ khách
#2
Up cho doi them vui. Yacowm! Meveis kies mweg up wiywt the staes waofe twhe upecoeng cmwweidy “The Waytch” aeney we waelted the byenes from YOU, our cwosewity. Aesk yolewow quesewwseions machine embroidery designs hequeer anwd we’ll seaeld the winlwng qwvon.
 

chuoicrew

Lữ khách
#4
Mình chuyên cung cấp sỉ và lẻ hành tỏi Lý Sơn giá gốc, với đơn hàng trên từ 3kg sẽ được giao hàng miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ 0906 620 176

--------

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các loại hành tỏi cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, vì giá giá cả rất cạnh tranh. chúng tôi có chương trình giao hàng miễn phí cho các quận tại thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng từ 3kg trở lên.
Giá bán lẻ các loại tỏi như sau:
Loại 1: chất lượng tốt nhất, củ to nhất : 115 000Đ/KG
Loại 2: 110 000Đ/KG
Loại 3: 95 000/KG.

Xin liên hệ 0906 620 176 để đặt hàng.
Xin cảm ơn.
 
Last edited:

chuoicrew

Lữ khách
#5
Mình chuyên cung cấp sỉ và lẻ hành tỏi Lý Sơn giá gốc, với đơn hàng trên từ 3kg sẽ được giao hàng miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ 0906 620 176

--------

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các loại hành tỏi cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, vì giá giá cả rất cạnh tranh. chúng tôi có chương trình giao hàng miễn phí cho các quận tại thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng từ 3kg trở lên.
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ot4xg_iJE-U/UFkcZS8yaGI/AAAAAAAALVk/xg0DHyFXtgM/Agriviet.Com-271423-300x225.jpg" />
Giá bán lẻ các loại tỏi như sau:
Loại 1: chất lượng tốt nhất, củ to nhất : 115 000Đ/KG
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-y6PTirzdHck/UFkcYsWx2RI/AAAAAAAALVc/ZPJCUJSJbAs/Agriviet.Com-t%25E1%25BB%258Fi_ch%25E1%25BB%258Dn.jpg" />

Loại 2: 110 000Đ/KG
Loại 3: 95 000/KG.

Xin liên hệ 0906 620 176 để đặt hàng.
Xin cảm ơn.
 

chuoicrew

Lữ khách
#8
Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các loại hành tỏi cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, vì giá giá cả rất cạnh tranh. chúng tôi có chương trình giao hàng miễn phí cho các quận tại thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng từ 3kg trở lên.
Giá bán lẻ các loại tỏi như sau:
Loại 1: chất lượng tốt nhất, củ to nhất : 115 000Đ/KG
Loại 2: 110 000Đ/KG
Loại 3: 95 000/KG.

Xin liên hệ 0906 620 176 để đặt hàng.
Xin cảm ơn.

Link: http://agriviet.com/home/threads/109795-CUNG-CAP-HANH-TOI-LY-SON-SO-LUONG-LON#ixzz28rnm6QLB
 

chuoicrew

Lữ khách
#9
Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các loại hành tỏi cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, vì giá giá cả rất cạnh tranh. chúng tôi có chương trình giao hàng miễn phí cho các quận tại thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng từ 3kg trở lên.
Giá bán lẻ các loại tỏi như sau:
Loại 1: chất lượng tốt nhất, củ to nhất : 115 000Đ/KG
Loại 2: 110 000Đ/KG
Loại 3: 95 000/KG.

Xin liên hệ 0906 620 176 để đặt hàng.
Xin cảm ơn.

Link: http://agriviet.com/home/threads/109...#ixzz28rnm6QLB


Link : http://agriviet.com/home/threads/109795-CUNG-CAP-HANH-TOI-LY-SON-SO-LUONG-LON#ixzz2DIFQQi4O
 
Top