Cung cấp rắn hổ mang đất( hổ mang phì )thương phẩm và giống, bao tiêu đầu ra

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#1
Nhận Cung cấp rắn hổ mang đất( hổ mang phì )thương phẩm và giống, bao tiêu đầu ra, hướng dẫn nuôi tận tình và chu đáo.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để dc hướng dẫn cụ thể.
Phone: 0972.282.285 - 0944.117.989 Gặp Vũ
Yahoo: saleh.phunghoangvu@yahoo.com ( khi nào oline thì vui lòng sms vào đt trước cho mình )
Mail: phunghoangvu.com@gmail.com
Địa chỉ: Lê Thị Hà, Hóc Môn, HCM
 

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#2
Nhận Cung cấp rắn hổ mang đất( hổ mang phì )thương phẩm và giống, bao tiêu đầu ra, hướng dẫn nuôi tận tình và chu đáo.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để dc hướng dẫn cụ thể.
Phone: 0972.282.285 - 0944.117.989 Gặp Vũ
Yahoo: saleh.phunghoangvu@yahoo.com ( khi nào oline thì vui lòng sms vào đt trước cho mình )
Mail: phunghoangvu.com@gmail.com
Địa chỉ: Lê Thị Hà, Hóc Môn, HCM
Nhận Cung cấp rắn hổ mang đất( hổ mang phì )thương phẩm và giống, bao tiêu đầu ra, hướng dẫn nuôi tận tình và chu đáo.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để dc hướng dẫn cụ thể.
Phone: 0972.282.285 - 0944.117.989 Gặp Vũ
Yahoo: saleh.phunghoangvu@yahoo.com ( khi nào oline thì vui lòng sms vào đt trước cho mình )
Mail: phunghoangvu.com@gmail.com
Địa chỉ: Lê Thị Hà, Hóc Môn, HCM