Cứu con đàn heo với ạ: heo của con đi ỉa mấy ngày hôm nay rồi thú y tiêm không khỏi:

#1
Đàn heo của con được tầm 25 ngày ban đầu chỉ có vài con đi ỉa phân vàng sền sệt thú y bán cho thuốc uồng hôm sau khỏi, xng bảo tiêm luôn vắc xin phó thương hàn và dịch tả đươc 3 đến 4 hôm sau thi đi ỉa lại ban đầu cũng chỉ sền sệt thôi nhưng uống không khỏi chuyển sang tiêm tiêm cùng không khỏi. bây giờ thi heo đi ỉa chỉ như nước vang , với xanh nón chuối ấy. mắt nó cứ dắm lai có ngèn. các chú giúp con với ạ con mới nuôi heo chưa có kinh nghiệm
 

#2
Đàn heo của con được tầm 25 ngày ban đầu chỉ có vài con đi ỉa phân vàng sền sệt thú y bán cho thuốc uồng hôm sau khỏi, xng bảo tiêm luôn vắc xin phó thương hàn và dịch tả đươc 3 đến 4 hôm sau thi đi ỉa lại ban đầu cũng chỉ sền sệt thôi nhưng uống không khỏi chuyển sang tiêm tiêm cùng không khỏi. bây giờ thi heo đi ỉa chỉ như nước vang , với xanh nón chuối ấy. mắt nó cứ dắm lai có ngèn. các chú giúp con với ạ con mới nuôi heo chưa có kinh nghiệm
Heo đang tiêu chảy mà sao bạn lại tiêm vaccin. Bạn mua chai flumequin của marphavet hoặc enro của vibac hoặc mua enro 5% của anova tiêm cũng dc. Kết hợp nhỏ kháng thể, cho uống điện giải + men tiên hoá. Ủ ấm cho heo và giảm ăn heo mẹ lại. Nếu heo yếu quá phải chích bù nước+ đạm
 
#3
anh có thể cho em thành phần có trong thuốc đó được không ạ vì cho em không có hãng thuốc đó ạ