Đất rừng nên trồng gì

  • Thread starter Do nhu ngoc
  • Ngày gửi
Hiện tại mình đang có 2ha đất rừng. Mình muốn trồng xà cừ lấy gỗ mọi người cho mình ý kiến với ạ
 Quảng cáoTop