Đây là bệnh gì

56815b7a14d93.jpg

Các bác có biết đây là bệnh gì không chỉ giúp em nữa, xin cảm ơn
 


Anh Bán Chuối

Lữ khách
56815b7a14d93.jpg

Các bác có biết đây là bệnh gì không chỉ giúp em nữa, xin cảm ơn
56815b7a14d93.jpg

Các bác có biết đây là bệnh gì không chỉ giúp em nữa, xin cảm ơn
Nhìn thì giống vàng lá gân xanh nhưng để cho chắc chắn bạn moi rễ chỗ nhánh bị vàng lá lên xem có bị thối không,nếu thối thì tự hiểu ,còn bình thường thì chỉ bị vi rút tấn công nhánh đó thôi, cắt bỏ nhánh đó và dùng aliete , mataxyl,.v.v . phun lên chỗ vết cắt , ridomil gold tưới gốc ,lưu ý không kèm theo phân dưỡng vì sẽ làm bệnh phát sinh mạnh thêm,sau khi phun tưới khoảng 5-7 ngày cần bổ sung thêm tưới gốc tăng khả năng ra rễ ( Bioking .... ),trên lá nên phun bổ sung phân trung vi lượng đặc biệt là bổ sung đồng và kẽm, lưu ý về việc tưới tiêu ,đủ nước và chống ngập úng.
 

binhthuong

Thành viên mới
Nhìn thì giống vàng lá gân xanh nhưng để cho chắc chắn bạn moi rễ chỗ nhánh bị vàng lá lên xem có bị thối không,nếu thối thì tự hiểu ,còn bình thường thì chỉ bị vi rút tấn công nhánh đó thôi, cắt bỏ nhánh đó và dùng aliete , mataxyl,.v.v . phun lên chỗ vết cắt , ridomil gold tưới gốc ,lưu ý không kèm theo phân dưỡng vì sẽ làm bệnh phát sinh mạnh thêm,sau khi phun tưới khoảng 5-7 ngày cần bổ sung thêm tưới gốc tăng khả năng ra rễ ( Bioking .... ),trên lá nên phun bổ sung phân trung vi lượng đặc biệt là bổ sung đồng và kẽm, lưu ý về việc tưới tiêu ,đủ nước và chống ngập úng.
Cảm ơn bác nhiều nhá
 


Top