Đây là cụ gà nhà mình.. gà lai.. đã được hơn 9 năm tuổi.. vẫn đẹp trai như ngày nào

Top