Đây là cụ gà nhà mình.. gà lai.. đã được hơn 9 năm tuổi.. vẫn đẹp trai như ngày nào

  • Thread starter Nguyen Quoc Duy
  • Ngày gửi

Đối tác


Top