Dĩ An, Gà Đòn Bình Định mới vào sáng nay,gà ô và tía.