Điều gì khiến cho hoa nở

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Có hai nghiên cứu riêng biệt về việc nở hoa đã được Sibum Sung và Richard M. Amasino, Khoa hoá sinh, trường đại học Wisconsin-Madison và Caroline Dean cùng đồng nghiệp tại Khoa tế bào và sinh học phát triển thuộc Trung tâm John Innes thực hiện. Những nghiên cứu này được tiến hành độc lập để tìm hiểu sự phát triển của hoa ở mức độ phân tử và nhằm phát hiện ra cơ chế ngăn cản cây cải thìa arabidopsis thaliana không ra hoa cho tới tận mùa xuân.

Dean và các đồng nghiệp nghiên cứu các gien VRN1 và VRN2 có trong gien nở hoa FLC (flowering locus C) - một sản phẩm protein ngăn chặn sự ra hoa bằng cách kiềm chế nhiều gien cần cho quá trình nở hoa. Sung và Amasino lại xác định gien khác là gien VIN3.
>
Ba gien trên do gien FLC kiểm soát và là các gien trong số nhiều gien cần thiết cho việc nở hoa của cây. Gien FLC cũng kiểm soát thời điểm thực vật nở hoa, đặc biệt là độ dài của ngày, tuổi của cây và các yêu cầu về quá trình xuân hoá (một tiến trình chuyển hoá của cây trong giai đoạn thời tiết lạnh kéo dài). Trong các mùa lạnh, sự thể hiện của gien FLC ở mức thấp và thậm chí ở mức thấp này cho tới khi thời tiết ấm trở lại.

Sung và Amasino đã xác định được gien có liên quan tới việc đo thời gian chịu lạnh và bắt đầu tình trạng xuân hoá. Họ kết luận rằng sự kích hoạch quá trình xuân hoá thay đổi trong các protein histone (các thành phần của chất nhiễm săcs) xung quanh gien FLC và rằng VRN1, VRN2 và VIN3 lặp lại những thay đổi này.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ Richard M. Amasino tại địa chỉ amasino@biochem.wisc.edu, và Caroline Dean tại caroline.dean@bbsrc.ac.uk. Toàn bộ nghiên cứu của họ có thể truy cập tại địa chỉ: <a href='http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/NATURE/journal/v427/n6970/' target='_blank'>http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf...nal/v427/n6970/</a>
full/nature02195_fs.html and at <a href='http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/' target='_blank'>http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/</a>
NATURE/journal/v427/n6970/full/nature02269_fs.html.
 

Đối tác


Top