Dự án 100.000 bò của Hoàng Anh Gia Lai

  • Thread starter nguyễn thượng hải
  • Ngày gửi
A

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Có lẽ bạn mới lên Internet không lâu.
Bạn thử coi có nhiều người thảy link
lên Internet không? Cảm tưởng của bạn
thế nào khi gặp những bài Post đó?

Xin chia sẻ với bạn cảm tưởng của tôi:
Tôi cảm thấy người thảy link lên Internet
là người hời hợt, làm việc cứ như trò
chơi, không tôn trọng việc mình làm,
không tôn trọng người khác, và không
tôn trọng chính mình.

Để làm việc tốt hơn, bạn nên viết vài
giòng giới thiệu nội dung trong link
bạn đưa lên. Tốt nhất là viết một bài
của mình, trọn vẹn nội dung, còn link
chỉ là để người nào muốn tham khảo.
Như thế là mình là người đưa ra ý kiến,
chứ không phải cái Link nó có ý kiến,
còn chính mình chẳng có ý kiến gì.
 

Đối tác


Top