dừa xiêm dây

#1
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Khoảng 2 tuần nay, c&acirc;y giống dừa xi&ecirc;m d&acirc;y được nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n ở c&aacute;c tỉnh,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">th&agrave;nh ĐBSCL, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; ở tận H&agrave; Nội t&igrave;m mua. Đ&acirc;y l&agrave; loại giống dừa d&ugrave;ng để</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">uống nước, c&acirc;y cho nhiều tr&aacute;i, mỗi qu&agrave;y cho tr&aacute;i rất sai (từ 60 &ndash; 100 tr&aacute;i),</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">tuy tr&aacute;i nhỏ nhưng được c&aacute;i nước ngọt, thanh v&agrave; tốt cho sức khỏe n&ecirc;n được</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">nhiều người ưa chuộng.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Điều đ&aacute;ng quan t&acirc;m l&agrave; c&acirc;y dừa xi&ecirc;m d&acirc;y dễ trồng, th&iacute;ch nghi mọi v&ugrave;ng đất, kể</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cả đất bị nhiễm ph&egrave;n v&agrave; đất cằn cỗi. Từ khi trồng đến khi c&acirc;y cho qu&agrave;y tr&aacute;i</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">đầu ti&ecirc;n chỉ mất khoảng 24 &ndash; 36 th&aacute;ng. Sau khi thu hoạch qu&agrave;y tr&aacute;i đầu ti&ecirc;n,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cứ 25 ng&agrave;y sau sẽ thu hoạch được qu&agrave;y tiếp theo. Ban đầu, c&acirc;y cho khoảng 20 -</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">30 tr&aacute;i/qu&agrave;y, số lượng n&agrave;y tăng dần theo số tuổi của c&acirc;y. L&uacute;c &ldquo;đỉnh&rdquo; c&acirc;y c&oacute;</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">thể cho khoảng 100 tr&aacute;i mỗi qu&agrave;y. Qu&agrave;y dừa xoay tr&ograve;n, h&agrave;ng chục tr&aacute;i b&aacute;m chặt</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">nhau tr&ocirc;ng rất ấn tượng. Trung b&igrave;nh mỗi c&acirc;y dừa cho khoảng 14 - 16 qu&agrave;y mỗi</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">năm.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;T&aacute;n của c&acirc;y dừa xi&ecirc;m d&acirc;y hẹp (từ 3 - 4m) n&ecirc;n c&ugrave;ng một diện t&iacute;ch nếu trồng dừa</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">xi&ecirc;m d&acirc;y th&igrave; số gốc tăng 1,5 lần so với c&aacute;c giống dừa kh&aacute;c. Hiện nay, trung</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">b&igrave;nh một qu&agrave;y dừa 60 tr&aacute;i thu về 480.000 - 600.000 đồng (mỗi tr&aacute;i dừa xi&ecirc;m d&acirc;y</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">b&aacute;n uống nước với gi&aacute; từ 8.000 - 10.000 đồng). Với gi&aacute; n&agrave;y, ước t&iacute;nh 1 c&acirc;y dừa</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cho tr&aacute;i ổn định sẽ cho thu nhập r&ograve;ng từ 6.720.000 đồng &ndash; 9.600.000đ/c&acirc;y/năm,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">hiệu quả kinh tế tăng gấp 10 lần so với c&aacute;c giống dừa kh&aacute;c.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">C&acirc;y giống hiện c&oacute; b&aacute;n tại:</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Trại giống c&acirc;y trồng T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, số 107/41, đường TCH35, phường T&acirc;n</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Ch&aacute;nh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">ĐT: 0975 826 082(Sơn)</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dương quốc sơn
- Địa chỉ: 107/41 TCH 35,phường TCH,Q gò vấp
- Điện thoại: 0975826082 - Fax:
- email: duongquocson92@gmail.com
 

HOA DA QUY

Lữ khách
#2
BÁN DỪA GIỐNG NHƯ KỂ CHUYỆN BÁC BA PHI!

Xin thưa, tháng trước tôi đi ctac Ben Tre và tìm hiểu giống dừa này, ngay cả vị Giám đốc Trung tâm dừa Bến Tre cười khì khi nói về giống dừa này. Bởi nông dân ko chọn trồng do trái nhỏ, khó bán, thương lái ko mua.

Tình cờ đọc tin quảng cáo này (Nhà bán giống này bỏ tiền bỏ tiền quảng cáo khắp báo đài như Pháp Luật, Nông Nghiệp...) về giống dừa..."siêu lợi nhuận????".

Xin thưa, theo lời QC này:
"Tbình một quày dừa 60 trái thu về 480.000 - 600.000 đồng (mỗi trái dừa xiêm dây bán uống nước với giá từ 8.000 - 10.000 đồng). Với giá này, ước tính 1 cây dừa
cho trái ổn định sẽ cho thu nhập ròng từ 6.720.000 đồng – 9.600.000đ/cây/năm, hiệu quả kinh tế tăng gấp 10 lần so với các giống dừa khác" - DỪA SIÊU NỔ!

Đây là lời quảng cáo kiểu "Bác Ba Phi", xin thưa dừa xiêm trái lớn, đẩy đi bán lẻ còn có 7.000 - 8.000 đồng/trái, lấy đâu ra trái dừa bé con này má bán giá 8.000 - 10.000 đồng? Giá dừa xiêm xanh Bến Tre khoảng 50.000 - 60.000 đồng/chục 12 trái.

Cây dừa không thể nào có "thu nhập ròng từ 6.720.000 đồng – 9.600.000đ/cây/năm", nếu như quảng cáo ông này chỉ cần trồng 100 cây dừa có gần 1 tỷ đồng (100c X 9.600.000 đồng/c).

Tôi ko hiểu người bán giống có cái tâm hay cái đức thế nào mà dám nói khoác lác kiểu như thế. Chẳng khác nào lừa đảo bà con nông dân. Các anh chị đọc bài này rồi tự suy ngẫm thêm về cách quảng cáo này nhé.