Đuông dừa

  • Thread starter huongvn85
  • Ngày gửi
H

huongvn85

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span class="spa-item-author"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Verdana; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white">Cần t&igrave;m đối t&aacute;c ph&acirc;n phối đu&ocirc;ng dừa đặc sản bến tre ch&iacute;nh gốc,số lượng v&ocirc; kể,c&oacute; thể đ&aacute;p ứng số lượng nhiều,bao nhi&ecirc;u cũng đ&aacute;p ứng được, t&ocirc;i chuy&ecirc;n bắt đu&ocirc;ng dừa tư nhi&ecirc;n trong th&acirc;n c&acirc;y dừa,ko phải tự nu&ocirc;i m&agrave; l&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n,tự nhi&ecirc;n,nh&agrave; h&agrave;ng hay ai c&oacute; nhu cầu thưởng thức t&ocirc;i sẽ giao tận nơi,gi&aacute; cả bảo đảm rẻ,ngon v&agrave; chất lượng,đu&ocirc;ng dừa bạn c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn bổ dưỡng, h&agrave;m lượng dinh dưỡng cao,t&ocirc;i sẽ chỉ cho bạn c&aacute;ch chế biến từ đu&ocirc;ng dừa,v&agrave; sẽ chỉ cho bạn hay nh&agrave; h&agrave;ng c&aacute;ch nu&ocirc;i sống n&oacute;.N&agrave;o h&atilde;y dt ngay cho t&ocirc;i khi bạn c&oacute; nhu cầu nh&eacute;. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hotline 0909314091(miss huong) or &nbsp;0934038288(miss huong) or &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0974032224( A h&ugrave;ng)</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thu huong
- Địa chỉ: nguyen son tan phu
- Điện thoại: 0909314091 - Fax: 0934038288
- email: huongvn85@gmail.com
 

tungloa

Lữ khách
#2
Up cho doi them vui. Yacowm! Meveis kies mweg up wiywt the staes waofe twhe upecoeng cmwweidy “The Waytch” aeney we waelted the byenes from YOU, our cwosewity. Aesk yolewow quesewwseions download ps3 games hequeer anwd we’ll seaeld the winlwng qwvon.