em mới nuôi ít gà hmong thuần cần anh em tu vấn

  • Thread starter sinhthailaytroi
  • Ngày gửi
tinh hinh là rất tình hình, em nuôi 100 con gà hmong thuần đến nay đã sinh sản, ấp trứng nở ra thấy gà đủ các loại mầu sắc, đen, nâu, ghi, trắng thấy người khác bán gà toàn gà đen mình thì phai đến 10% gà trắng chỉ có khoảng 50% gà đen thôi. nếu chỉ bán được gà đen thì lỗ to. anh em nào nuôi rồi có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo với
 
Back
Top