Gà bị c.r.d mãn tính trị không khỏi

Hoa Vinh

Lữ khách
#1
Như tiêu đề em có gần chục con gà đông tảo bị c.r.d từ lúc 20 ngày tuổi
Em đã trị nhiều thuốc nhưg ko khỏi vì bệnh ghép lung tung và kế phát bệnh khác
Giờ bệnh đã trở lên mãn tính. Gà không chết nhưg cũng không khỏi bệnh
Đến nay gq đã đượchơn 40ngay tuổi
Đây là lứa gà hậu bị của em lên em rất lo lắng
Nay em muốn liều tiêm vắc xin c.r.d cho gà
Biết là bệnh sẽ nặng hơn nhưng em nghĩ nếu không chết thì gà sẽ có kháng thể trồng c.r.d và bệnh sẽ khỏi
Bác nào cao tay chỉ giáo với nào :(
[DOUBLEPOST=1449418023][/DOUBLEPOST]
Như tiêu đề em có gần chục con gà đông tảo bị c.r.d từ lúc 20 ngày tuổi
Em đã trị nhiều thuốc nhưg ko khỏi vì bệnh ghép lung tung và kế phát bệnh khác
Giờ bệnh đã trở lên mãn tính. Gà không chết nhưg cũng không khỏi bệnh
Đến nay gq đã đượchơn 40ngay tuổi
Đây là lứa gà hậu bị của em lên em rất lo lắng
Nay em muốn liều tiêm vắc xin c.r.d cho gà
Biết là bệnh sẽ nặng hơn nhưng em nghĩ nếu không chết thì gà sẽ có kháng thể trồng c.r.d và bệnh sẽ khỏi
Bác nào cao tay chỉ giáo với nào :(
Không ai giúp tôi sao