Gà chuyên trứng có những đặc điểm nào?

  • Thread starter philnothing
  • Ngày gửi
Mình đang nuôi giống gà ta, muốn chọn lọc ra những gà mái nào đẻ nhiều trứng thì phải chọn như thế nào?
- với một số giống gà chuyên trứng khác có thể đẻ 250-300 quả/năm, một đợt chúng đẻ được bao nhiêu quả, thời gian giữa mỗi đợt trứng cách nhau bao nhiêu ngày?
 LongJump

LongJump

Nhà nông nghiệp dư
1, Chỉ có cách tách riêng từng con ra mới có thể biết được và sờ hậu môn của từng con mỗi ngày, nếu nuôi ít thì có thể kiểm tra được
2, 250/300 quả 1 năm chỉ có trứng gà đỏ mới được như thế,nếu chăn nuôi lấy trứng thương phẩm thì người ta chỉ nuôi tối đa là 18 tháng mới cho năng suất cao nhất(bắt đầu rơi trứng từ tháng thứ 5), gà đẻ cao nhất vào khoảng thời gian 30-31 tuần bạn à.
 

Quảng cáoTop