Gà công nghiệp và gà ta thả vườn nên chọn nuôi loại nào?

  • Thread starter philnothing
  • Ngày gửi
Tại địa phương nơi em sống giá gà công nghiệp là 60.000đ/kg, gà ta là 100.0000đ/kg, em đang phân vân không biết nên nuôi loại nào,
- Thời gian để 2 giống gà trên đạt trọng lượng 1-1.5 kg là bao lâu.?
- Giống gà ta nuôi theo hình thức khép kín như gà công nghiệp được không?
- Gà công nghiệp nuôi theo hình thức chăn thả được không?
- Gà công nghiệp, gà ta nuôi bao lâu có thể xuất chuồng?
 Quảng cáoTop