gà đẵng cắp cho anh em làm nọc

#1
mình cần ban em gà lai máu 16 tháng 3kg đang bất đầu mùa 2 gà mùa đầu tiên win 6 trang 2k5 vãy mỏng chân vuông đóng giao long răng cưa đi bô cũng cưa an toàn xỗ lớn rớt lông, thần bạn kêu đưa đô 2 con ,mai my moi đây xuyong chơi thấy đỗ gần 7 con gà mái mình kêu trời bất gà lên thay mập xuyong chậu
3kg mất trạng gà lam châm gà tức chui ùm xùm bất về thường gà đá tiền lớn thai long vẫn nuôi cho gà không lên kg mất trạng đá hay xuyong chậu anh em đá tiền lớn sẻ hiểu,

[/IMG]

lối đá tránh né chỗi lên chân là cưa h nuôi nhiều gà lai quá bán cho anh em nào

cần nọc deo cho ai mượn nữa

[/IMG]

[/IMG]
[/IMG]

[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
gà này la gà tiền chứ không phãi gà chó gà ma bán cho anh em vê cản mái tôn thời gian ga con báo cô báo cậu anh em nào co gà mai mỹ rặc hay peru đỗ ga kín gà dá cưa nhu súng, 0903002124 gap trung đường nguyển cứu phú tân kiên bình chánh, cách cầu chợ đêm 2 km