Hướng dẫn cách xem vảy độ và Hàng Kẽm gà đá dùng đá gà cựa sắt

1. VẢY ĐỘ:
Từ cựa có hai ba hàng vẩy nhỏ trong đó có một hàng vảy nhỏ cổ từ cựa trở lên là vẩy độ.
- Nếu cựa lục đình thì bỏ một vảy gần cựa.
- Vảy độ càng cao càng vuốt nhỏ thì tốt.
- Độ xuyên vào hàng quách hay kẽm không đúng cách. Phải ngay thẳng.
- Con nào một vảy độ cao, một vẩy độ thấp gọi là cách độ, tuy thắng độ nhưng phẩitrả độ.
- Vảy độ hai hàng cũng như một hàng, nếu Có một chân có một hàng, bên kia hai hàng thì ít thằng độ, không tốt. Đả độ lớn thì thua.

Xem Thêm:


- Độ không có hàng kẽm thì không tốt, gọi là nhập hậu, CỐ thắng cũng khó khăn.
- VẳY độ vuông thì tốt hơn vẩy độ tròn
- Vảy độ hơi nghiêng về phía trước thì tốt
- Hàng độ đóng quả nhiều thì không tốt.
- Độ hai chân đóng cao thấp không đều tuy có thằng độ, nhưng phải trả độ.
2. HÀNG KẺM:
Hãng kẽm thì trên cựa trở lên, dưới nhỏ trên to đi song song với hàng độ cuối vảy mướt, đuôi càng cao càng lớn, vì vậy vảy độ càng nhỏ đầu càng thấp, hàng kẽm mà cao hơn hàng độ thi đã lớn mới thắng mà khỏe, còn vảy độ lớn, cao hơn vảy kẽm thì cũng trả độ
Hàng kẽm phải rõ ràng, nếu thiếu vảy ngang với hàng độ thứ mấy thì độ đó phải thua, vẩy độ đóng trệch ra hàng quách thì độ ấy huề.
Vậy độ một hàng, kèm một hàng gọi là độ song khai.
VẢY KẺM CÓ CHẤM VÀ VẢY YỂM:
Cuối vảy hàng kẽm và hàng độ, quy vào gọi là Vảy yểm hàng độ và hàng kẽm vòng gần tới Vẳy mốc đuôi có một vảy chính giữa gọi là vảy thì con ấy nên dùng Nêu thiêu một trong hai vảy thì còn được, còn như thiêu cả hai thì không nên dùng.
Gà có một hàng độ hai hàng kẽm gọi là độ tam tằng


Gà có một hàng độ và hàng kẽm gọi là độ Liên bá. Gà có một hàng độ và một hàng kẽm kế trên có ba dảy chấm lại thành hình chữ phẩm nằm ngang không lớn không nhỏ gọi là độ tam trái, gà này không trả độ. Gà nào có hai chân đúng cách thì dùng, còn một chân có độ công khai, một chân có độ tam tằng tức là hai chân không đồng, thì không nên dùng vì gà này hay thua.
Dùng gà chẳng những đô, kẽm phải phép mà hàng thành quách, hàng nội cấn, hàng chu vì đều 4 được đúng cách mới tốt.
Hàng chu vi, phía ngoài có vảy nhỏ, một, hai hay ba hàng gọi là hàng chu vi, váy ấy có một hàng không đứt đoạn liên tục mới tốt. Hàng chu vi cho ta thấy phần nào sự độc hiểm. Gà nào hàng chu vì chỉ có một hàng thì gà ấy có biệt tài, cảng nước khuya càng ra đòn độc.thì gọi đó là điểm liên chu. Nếu có điểm 5—6 thì gọi là vỏ giáp.
Gà nào hàng quách loạn thứ, loạn lớp mà độ kẽm minh bạch, chu vi liền lạc ngay thẳng, gà này đã khá, sẽ thắng được nhiều độ mặc đầu thể xác có thua sút đối thủ phần nào. Gà thành quách một lùm, một chân có hai hàng, chân kia có điểm luôn chính giữa xuống tận cựa thì văn võ toàn tài, đã không thua ai.
TÌM HIỂU CÁC LOẠI ĐỘ
 • Độ song khai:Một hàng độ một hàng kẽm
 • Độ tam tằng:Một hàng độ hai hàng kẽm
 • Độ cường:Chỉ phẩm hai độ một kẽm.
 • Độ liên ba:Một hàng độ ba hàng kẽm.
 • ĐỘ Hhập hậu: Độ kẽm chỉ duy nhất một hàng.
VẢY TỐT LÀ GÌ? THẾ NÀO LÀ VẢY TỐT?
 • Gà có nhiều vẩy tốt.
 • Cảc vảy tốt có thứ tự như sau:
 • Án thiên 1-2-3 (nếu 3 vẫy gọi là Tam tài ăn
 • thiên)
 • Phủ địa
 • Bản phủ
 • Kích giáp
 • Ẩn long
Chĩ nguyệt anh (nguyệt anh chỉ)
Huỷnh kiều
Tam kỳ giáp
Kích giáp
Bớp lưỡi (đen đỏ)
Phao câu to
Nguyệt tà
Bán nguyệt giao long
Ý NGHĨA VẢY QUÍ CỦA HAI CHÂN
 1. Một bên có ăn thiên một bên có phủ địa đóng ổ hàng thứ nhất gọi là tư trực, gà này đá với gà có cưa cũng thẳng vì gà cựa không dám đâm. Gà này thằng độ tới già.
 2. Hai chân đều có phủ địa hoặc 1—2—3 không đồng bậc, gà này phải nhường tư trực một bậc, nếu liền trong 4 cái thì không đúng cách.
 3. Gà hai thành quách phân mình gọi là nội giáp hiệp công, gà này có đòn dữ. '
 4. Gà một chân có ba vảy vấn, một chân có ba điểm gọi là thượng hạ giao chính, gà này tuy ít thế nhưng đòn dũ vô cùng. ’
 5. Cựa lục đình: Dướì mỗi chân có ba vẩy mới đúng cách, mới nhìn vào tưởng ba CỰa› hai chân như nhau gọi là tam cường, gả này đã hiểm, khiến địch thủ bị tang trong, nhưng
 6. không nên đã độ lớn hay thua
 7. Gà một chân có 3 diêm, mọt chân Có 6 vảy vẫn gọi tam âm, tam dương, gà này rất quý, đã hiểm, mỗi độ đã mỗi thế khác nhau khó lường, nó đồng tài với cuồng kê.
 8. Cuồng kê: Là gà có tròng mắt đỏ, con ngươi màu xanh, trong và nhỏ. Gà này đã thẳng tới giả.
 9. Phương cựa long đao khắc tử: Gả tài đã chưa thắng là chưa tới nước ra đòn.
 10. Đòn lịch bài, đòn xuyên tâm, đòn xu1ìg phong,đòn giấc cong, đòn áp thổ.
LUẬN VẢY TỐT XẤU
- Ản thiên: Án thiên 1 có đòn đá dũ, trừ được cựa không đảm, còn ăn thiên 2—3 thì thường.
- Chỉ nguyệt anh: Cải chỉ ấy ổ dưới vòng biên hình như mặt trăng thượng huyền.
- Huỳnh kiểu: Đông từ vảy thứ 2 đến vây thứ 5 thì tốt, có huỳnh kiều mà thua là vì mình đông thứ 3 và người ta đông thứ 2, hoặc minh thứ 5 người ta đông thứ 4 hoặc gà mình đã ăn độ gà người ta chưa ăn độ.
- Yên vỏ: vảy tận đòn nó úp trong các vảy lớn
- Giao long: Đông từ thứ 2 đến thứ 3 thôi, có ' cắn gối đá vỉa, đấÌ mé,vảy giao long đông như vây vấn, nhưng đâu ổ hàng quách đuôi ổ hàng thành đầu lớn đuôi nhỏ.
- Điên tự: Chính giữa chân có điền tự làtẵĩj vảy đóng ngang cựa tôt gà CỔ đòn ’ trên hay dưới cựa thì thường thôi.
- Ấn biên nguyệt tà: gà có hai vảy này hay đá hầu
- Hoa mai và yểm nguyệt Gà CÓ hai Vẳy này hay đá mé.
- Đối giáp: Trong hàng quách vảy đóng đôi ngang cựa thì hay đâm.
- Ẩn long hay ẩn tình: Ổ dưới kể vảy cuối cùng có vảy nhỏ núp ổ bên trong vảy lớn, gà có vảy này về khuya đá đòn hay (không đã nhiều).


- Ẩn địa: Làưvảy nằm dưới vảy phủ địa, gà này có đệ nhất hảm phủ kích giáp mới dám đương cự, gặp nên tránh.
- Cúc bốn: Dưới cúc bồn có thêm hai vảy thì gà trả đòn mau và chính xác. Nếu có bốn năm vảy chụm lại dưới chậu gọi là song cúc, gà này thường đã liên tiếp nhiều Cú khiến đối thủ chịu đòn liên tục.
- Yểm nguyệt: Gà có vảy này ưa cúi đầu xuống thấp, nhưng lại biết cắn hẩu đối thủ mà ra đòn sấm sét.
- Ngũ tụ: Sảt mé lông dưới dụm 5 vẩy thì không tốt, bị mù mắt.
- Hoàng thông: Nó tựa như Huỳnh kiểu nhưng không phải huỳnh kiều, cũng không phải Vấn cản. Nó từ hàng thành lấn sang hàng quảCh lại nhỏ đi. Nhưng không phải xuyên quả bàn chỉ nhỏ có đầu to, đuôi thấp. Loai bỏ đừng nuôi vì đã đổ.
- Tụ’hoành khai: Sảt mí lông dưới gối, quan biên có ba vẩy thì tốt, từ bốn năm vẩy thì gà có số đui mắt.
- Vâ'n cán: Vấn ba vẩy ổ trên đầu gối là gà. tốt. Nếu vẫn cân đóng lạc chỗ là vảy xấu, không nên dùng.
- Kích giáp: Từ vảy thứ tư mà hai vấn cũ vẫn cho tận cựa là gà cực tốt, thắng độ suốt đời.
- Kích biên: Còn gọi là liên giáp ngoại, đóng trên cựa thì gà tôi, nhưng đóng cách cựa vài vảy thì tam nuôi được.


- Xuyên thành giáp: Dưôi cựa có hai kích biên lai có hai vấn thì tốt lắm, gọi là liên thành giáp.
- Thượng hạ giao chính: Một chân có ba vấn, chân kia có ba điểm, ga này đã đòn manh, mặc dầu thế đã tầm thường. kia có 6 vảy vấn, gà này tốt như gà cuông ke, vì đòn thế độc và khó lường.
- văn võ toàn tài: Một chân có ba hàng và xuống khỏi cựa, một chân ổ gối thành quách một chùm (loạn) đóng đều hai chân.
- Gà có thành quách: Loạn thứ loạn lớp độ — kẽm minh bạch, chu vi liền lạc ngay thắng một hàng không cách trở liệt vào hạng ưu, quanh năm ăn độ, gà này đã sút một vài phân không thắng thì huề.
- Vâh cán khai hậu: Một bên vấn cản, một bên khai hậu, hai vảy xấu cộng lại thành có tài, gà hay lắm (nếu khai hậu giữa thì thua).

Líên giáp hậu xấu treo chuông khi kẽm xấu
Dặm hậu bất tổn Líên giáp hậu xấu
Hậu không quá khỏi cựa: không có sức bền.
 

Quảng cáo

Top