Hợp tác Gà gô Mào Rould Rould

  • Thread starter nguyenvuongquoccong89
  • Ngày gửi
N

nguyenvuongquoccong89

Guest
Đang có 1 cặp gô mào cần đỗi 1 con trĩ Vân Nam trống theo qui luật bù trừ hoặc mua con trĩ Vân Nam trống..Gà nuôi Aviary Mini rất đẹp dạn người...Anh em nào thích thì ghé qua Bình Dương 01222472423
55795046aed8d.jpg


18078138184_2a582e7de2_o.jpg


18078141584_c463c91ec8_o.jpg


5579505b547db.jpg


dfSQreU.jpg


5579506b7f7b2.jpg


dg5ex4.jpg


5579507c0b38a.jpg
 


Back
Top