gà mái, gà trống rừng lai che

  • Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi
LongAnQueToi

LongAnQueToi

Nhà nông nghiệp dư
#1
2 con gà mái đang kêu ổ
Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0064.jpg


Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0065.jpg


Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0068.jpg


Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0068.jpg


Gà trống đá liền

Agriviet.Com-Picture_002.jpg


Agriviet.Com-Picture_007.jpg


Agriviet.Com-Picture_016.jpg


Agriviet.Com-Picture_004.jpg


Agriviet.Com-Picture_018.jpg
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác
Top