Bán Gà nòi vảy rồng

phuongtm

Lữ khách
#1
Vào thẳng đề tài luôn; mình cần bán mấy em sau đây:
Thứ 1: Điều chân vàng mùa đầu (2,7Kg)
Giá: 3 triệu (không fix nha anh em)

Thứ 2: Điều bông chân trắng mùa đầu (2,4Kg)
Giá: 3 triệu (không fix nha anh em)
Anh em nào có nhu cầu đá hay đổ mái đều được; số điện thoại giao dịch là 0969888868; mình quê tỉnh trà vinh.
 

Top