Bán Gà nòi vảy rồng

  • Thread starter phuongtm
  • Ngày gửi
P

phuongtm

Lữ khách
#1
Vào thẳng đề tài luôn; mình cần bán mấy em sau đây:
Thứ 1: Điều chân vàng mùa đầu (2,7Kg)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F68211.jpg&hash=e96d0b21873dd29a79576c2ff9342e13

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F57112.jpg&hash=b0511bab00ea19ca2e78664419fd3198

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F61013.jpg&hash=b461850eebd988a5579151d1df2d8174

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F64114.jpg&hash=95c2f8a4e10ce836068a0b969de60313

Giá: 3 triệu (không fix nha anh em)

Thứ 2: Điều bông chân trắng mùa đầu (2,4Kg)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F6356.jpg&hash=da4bbb0dd2ea751d67493056e931360d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F9107.jpg&hash=a592d447f58c47f3ef0561018366ea69

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F4268.jpg&hash=cf07423ceae5cf010eab221556d2ca98

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fimages%2F70910.jpg&hash=b2a2f1c4323ac0e078e40363b85c1319

Giá: 3 triệu (không fix nha anh em)
Anh em nào có nhu cầu đá hay đổ mái đều được; số điện thoại giao dịch là 0969888868; mình quê tỉnh trà vinh.
 

Đối tác


Top