Gà Ông Phúc | Bán Gà Đông Tảo Toàn Quốc | Traigadongtao.vn

giangtuanvu

Lữ khách
#1
[h=2][/h]
[FONT=&amp]GÀ ÔNG PHÚC[/FONT]
Thương hiệu được khẳng định bằng chất lượng
· Cam kết cung cấp những con giống thuần chủng
· Đúng giá , Đúng chất lượng

[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Với thời gian chăn nuôi Gà Đông Tảo lâu năm hiện tại gia đình tôi đang phát triển và bảo tồn giống gà quý hiếm của địa phương .[/FONT]
[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Chúng Tôi cung cấp Gà Đông Tảo giống thuần chủng mọi lứa tuổi.Gà Đông Tảo Thịt xuất nhà hàng.[/FONT]
[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Nhưng Sản Phẩm hiện có:[/FONT]

(*) Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn

[FONT=&amp]+ Gà Đông Tảo Nở - Giá 110.000 [/FONT]

[FONT=&amp]+ Gà Đông Tảo 1 tháng – Giá 220.000 [/FONT]

[FONT=&amp]+ Gà Đông Tảo 2 tháng – Giá 300.000 - 400.000[/FONT]

[FONT=&amp]+ Gà Trống Khủng 4-5KG – Giá tùy thuộc [/FONT]

[FONT=&amp]+ Gà Mái Khủng 3,5-4KG – Giá 2-3.000.000[/FONT]

[FONT=&amp]+ Gà thịt – Giá 250.000 - 300.000/KG[/FONT]

[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Thông tin xin liên Ông Phúc[/FONT]
[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Hotline : 09187 68688 – 0985 589 444[/FONT]
[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Website : Traigadongtao.vn & Gadongtao88.com[/FONT]
[FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]Vận chuyển toàn quốc[/FONT]
( + ) Chuyên trang trao đổi kinh nghiệm nuôi gà đông tảo. - Traigadongtao.vn
- Những bệnh thương gặp ở gà đông tảo và cách chữa trị
- Kỹ Thuật Nuôi Gà Đông Tảo Sinh Sản
- Kỹ Thuật Úm Gà Đông Tảo
.....
Bà con tìm hiểu thêm tại Traigadongtao.vn
Chú ý : bà con click trực tiếp và đường dẫn để thể xem chi tiết các mục
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:


- Tên DN/Cá nhân: GIANG TRƯỜNG PHÚC
- Địa chỉ: Thôn Hiệp Tiến - Xã Đông Tảo - Khoái Châu - Hưng Yên
- Điện thoại: 091 87 68688 - Fax: 0985 589 444
- email: traigadongtao@gmail.com


--------

Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn

--------

Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn 

Last edited:

giangtuanvu

Lữ khách
#2
Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

--------

Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn


--------

Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn


--------

Để Hỗ Trợ Bà Con Chăn Nuôi Và Phát Triển Hiệp Hội Gà Đông Tảo Trên Cả Nước Chúng Tôi Hỗ Trợ 10.000 Đ / 1 Con giống. Nhận Thu mua lại gà Thương phẩm và Gà Giống Cho bà con mua con giống của GÀ ÔNG PHÚC. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả http://www.traigadongtao.vn

 
Last edited: