gà peru....đổi đời cùng gà peru....4,5 THÁNG/ 1,5TR

#1
Ga peru hướng đi mới cho gà đá......chiếm lĩnh thị trường gà đá tương lai

Với khả năng đá như máy, đòn lớn, Pêru hiện là giống gà được ưa chuộng nhất. Sở hữu một đàn Pêru là mơ ước của không ít anh em chơi gà.ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT GÀ PERU
1.Gà Peru có dáng cao, hình thường là 3 đoạn, nhìn con gà chò chứ không có liền, lưng gù, ngực ưỡng,đuôi ít và thường không nhỏng lắm.
2. Có đến 90% gà Peru có mào lái.
3. Cặp mỏ dài, cong nhìn rất dữ.lối đá thì gà Peru đá rất kinh khủng.

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI GÀ PERU...........
TÔI CŨNG TRANH THỦ THỊ TRƯỜNG MÀ ĐÃ SẮM CHO MÌNH VÀI CẶP, GIÁ LÚC ĐÓ EM MUA LÀ 11TR MỘT CẶP,NHẬP TRỰC TIẾP TỪ MĨ VỀ,CÓ ÔNG CẬU NHẬN SHIP GIÙM NÊN GIÁ CŨNG BỚT ĐƯỢC PHẦN,QUA MỘT NĂM TÔI ĐẢ CÓ ĐƯỢC ĐÀN GÀ VÀI CHỤC CON LỚN NHỎ,HIỆN GIÁ GÀ ĐANG CAO GIÚP CHO GIA ĐÌNH THU NHẬP KHA KHÁ.....
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÀN GÀ NHÀ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ đà CÓ NGƯỜI ĐẶT LÀM GIỐNG RẤT NHIỀU.
KHÔNG NỔ...HIỆN TẠI MẤY MẼ TRƯỚC CỦA EM ĐÃ CÓ HẠNG BẬC TRÊN CÁ TRƯỜNG GÀ RÙI ĐÓ...


có GÌ BÀ CON LIÊN HỆ QUA SDT 01649550537.......0939889365 A HÙNG,
CHIA SẼ CUNG BÀ CON..........
dc:365/3d ấp an phong,xã an thạnh,mỏ cày nam,bến tre..


--------

Ga peru hướng đi mới cho gà đá......chiếm lĩnh thị trường gà đá tương lai

Với khả năng đá như máy, đòn lớn, Pêru hiện là giống gà được ưa chuộng nhất. Sở hữu một đàn Pêru là mơ ước của không ít anh em chơi gà.ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT GÀ PERU
1.Gà Peru có dáng cao, hình thường là 3 đoạn, nhìn con gà chò chứ không có liền, lưng gù, ngực ưỡng,đuôi ít và thường không nhỏng lắm.
2. Có đến 90% gà Peru có mào lái.
3. Cặp mỏ dài, cong nhìn rất dữ.lối đá thì gà Peru đá rất kinh khủng.

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI GÀ PERU...........
TÔI CŨNG TRANH THỦ THỊ TRƯỜNG MÀ ĐÃ SẮM CHO MÌNH VÀI CẶP, GIÁ LÚC ĐÓ EM MUA LÀ 11TR MỘT CẶP,NHẬP TRỰC TIẾP TỪ MĨ VỀ,CÓ ÔNG CẬU NHẬN SHIP GIÙM NÊN GIÁ CŨNG BỚT ĐƯỢC PHẦN,QUA MỘT NĂM TÔI ĐẢ CÓ ĐƯỢC ĐÀN GÀ VÀI CHỤC CON LỚN NHỎ,HIỆN GIÁ GÀ ĐANG CAO GIÚP CHO GIA ĐÌNH THU NHẬP KHA KHÁ.....
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÀN GÀ NHÀ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ đà CÓ NGƯỜI ĐẶT LÀM GIỐNG RẤT NHIỀU.
KHÔNG NỔ...HIỆN TẠI MẤY MẼ TRƯỚC CỦA EM ĐÃ CÓ HẠNG BẬC TRÊN CÁ TRƯỜNG GÀ RÙI ĐÓ...


có GÌ BÀ CON LIÊN HỆ QUA SDT 0939889365 A HÙNG,
CHIA SẼ CUNG BÀ CON..........
dc:365/3d ấp an phong,xã an thạnh,mỏ cày nam,bến tre..

bay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ga peru hướng đi mới cho gà đá......chiếm lĩnh thị trường gà đá tương lai

Với khả năng đá như máy, đòn lớn, Pêru hiện là giống gà được ưa chuộng nhất. Sở hữu một đàn Pêru là mơ ước của không ít anh em chơi gà.ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT GÀ PERU
1.Gà Peru có dáng cao, hình thường là 3 đoạn, nhìn con gà chò chứ không có liền, lưng gù, ngực ưỡng,đuôi ít và thường không nhỏng lắm.
2. Có đến 90% gà Peru có mào lái.
3. Cặp mỏ dài, cong nhìn rất dữ.lối đá thì gà Peru đá rất kinh khủng.

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI GÀ PERU...........
TÔI CŨNG TRANH THỦ THỊ TRƯỜNG MÀ ĐÃ SẮM CHO MÌNH VÀI CẶP, GIÁ LÚC ĐÓ EM MUA LÀ 11TR MỘT CẶP,NHẬP TRỰC TIẾP TỪ MĨ VỀ,CÓ ÔNG CẬU NHẬN SHIP GIÙM NÊN GIÁ CŨNG BỚT ĐƯỢC PHẦN,QUA MỘT NĂM TÔI ĐẢ CÓ ĐƯỢC ĐÀN GÀ VÀI CHỤC CON LỚN NHỎ,HIỆN GIÁ GÀ ĐANG CAO GIÚP CHO GIA ĐÌNH THU NHẬP KHA KHÁ.....
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÀN GÀ NHÀ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ đà CÓ NGƯỜI ĐẶT LÀM GIỐNG RẤT NHIỀU.
KHÔNG NỔ...HIỆN TẠI MẤY MẼ TRƯỚC CỦA EM ĐÃ CÓ HẠNG BẬC TRÊN CÁ TRƯỜNG GÀ RÙI ĐÓ...


có GÌ BÀ CON LIÊN HỆ QUA SDT 0939889365 A HÙNG,
CHIA SẼ CUNG BÀ CON..........
dc:365/3d ấp an phong,xã an thạnh,mỏ cày nam,bến tre..


--------
bay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[.....kjjk.jl.j.jh.QUOTE=gaperunavar;398867]Ga peru hướng đi mới cho gà đá......chiếm lĩnh thị trường gà đá tương lai
nhanh rtay lam giau,,,,,,,,,,nmnnbmbm
Với khả năng đá như máy, đòn lớn, Pêru hiện là giống gà được ưa chuộng nhất. Sở hữu một đàn Pêru là mơ ước của không ít anh em chơi gà.ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT GÀ PERU
1.Gà Peru có dáng cao, hình thường là 3 đoạn, nhìn con gà chò chứ không có liền, lưng gù, ngực ưỡng,đuôi ít và thường không nhỏng lắm.
2. Có đến 90% gà Peru có mào lái.
3. Cặp mỏ dài, cong nhìn rất dữ.lối đá thì gà Peru đá rất kinh khủng.

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI GÀ PERU...........
TÔI CŨNG TRANH THỦ THỊ TRƯỜNG MÀ ĐÃ SẮM CHO MÌNH VÀI CẶP, GIÁ LÚC ĐÓ EM MUA LÀ 11TR MỘT CẶP,NHẬP TRỰC TIẾP TỪ MĨ VỀ,CÓ ÔNG CẬU NHẬN SHIP GIÙM NÊN GIÁ CŨNG BỚT ĐƯỢC PHẦN,QUA MỘT NĂM TÔI ĐẢ CÓ ĐƯỢC ĐÀN GÀ VÀI CHỤC CON LỚN NHỎ,HIỆN GIÁ GÀ ĐANG CAO GIÚP CHO GIA ĐÌNH THU NHẬP KHA KHÁ.....
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÀN GÀ NHÀ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ đà CÓ NGƯỜI ĐẶT LÀM GIỐNG RẤT NHIỀU.
KHÔNG NỔ...HIỆN TẠI MẤY MẼ TRƯỚC CỦA EM ĐÃ CÓ HẠNG BẬC TRÊN CÁ TRƯỜNG GÀ RÙI ĐÓ...


có GÌ BÀ CON LIÊN HỆ QUA SDT 0939889365 A HÙNG,
CHIA SẼ CUNG BÀ CON..........
dc:365/3d ấp an phong,xã an thạnh,mỏ cày nam,bến tre..


--------
bay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[/QUOTE]
 

Last edited:

gatapgay

Lữ khách
#18
thằng khùng này lấy bài của người khác copy qua rồi quảng cáo tùm lum không hieu gì hết