Ga' Rư'ng .? Mong Ba' Con Giu'p đơ ?

tamgatre_vn

Thành viên mới
Hjên mi'nh đang muô'n nuôi mô.t sô' ga' rư'ng (ga' ră.t 100%) nhưng không biê't phai thuâ'n dương như thê' nao ? Đă.c bjêt mi'nh muô'n cho ga' ma'i rư'ng sinh san ! Ki'nh mong ca'c ace trên diê?n đa'n cung như ba' con tham gia giu'p đơ? !
 


em bây giơ không cói nhiêu thơi ngian chăm sóc nhưng xin chia se gium a em cai minh biêt:nhôt lồng lươi bao ơ trên khoi choc da đâu,gà phai ở mặt đất tao mtru7o7ng tự nhiên.tôi cho ăn vì nhát chưa dám ăn hoac ăn it,bao kín,tôi bổ sung thêm thưc ăn,nươc uông.cung cấp đam đông vât:cao cao.chau chau.hoi xin nên có sai loi cta.a em tjhong cam.chuc tamga tre thanh cong.chao than ai.
 

tamgatre_vn

Thành viên mới
cam on anh thai da quan tam ! theo le thuong thi bat cu viec gi neu minh chieu kho nhoc hoi , nam bat thong tin thi co hoi thanh cong cua minh cang lon ma...
 


Top