Bán Gà tre lai mỹ, gà tre mỹ rặc, trống mái

duynai

Lữ khách
#1
Số 1: gà đã bán

Liên hệ Duy - 01678030064, lê văn lương, quận 7
Số 2: gà đã bán

Số 3: gà đã bán

Số 4: gà đã bán

Số 5: gà đã bán
Liên hệ Duy - 01678030064, lê văn lương, quận 7
 

Last edited: