Gia công nồi cất tinh dầu, rượu, nấu cao, nồi hơi, trao đổi nhiệt..... 10 lít - 10000

#1
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu hương nhu, sả , quế, hồi, thảo quả, gừng, nghệ, kinh giới, tía tô, trầu không.......
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- lò sấy
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
hương nhu, sả , quế, hồi, thảo quả, gừng, nghệ, kinh giới, tía tô, trầu không, long não, bạch đàn, đàn hương , trầm, bách xanh, đinh hương, hoa bưởi, thiên niên kiện, vỏ bưởi, vỏ chanh, húng quế, bạc hà, cứt lợn, ổi, bạch đàn, tràm, sau sau, thông, trám, dành dành, vông vang, mùi, thìa là,.......
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.


 

Last edited:
#2
Cần bán nồi cất tinh dầu, rượu, nấu cao, nồi hơi, trao đổi nhiệt..... 100000 lít

Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#3
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
 
#4
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#5
Tôi đang trồng diện tích 1 mẫu câu bạc hà nhật tại Bắc Ninh, giờ đến mùa thu hoạch, cây ra hoa, rất tôt
Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ
0936.050.032 - Đức
Xin cảm ơn
 
#6
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng
 
#7
Cảnh Báo: Sự thật về công nghệ sấy thiên nam chỉ năm trên lý thuyết và mô hình, công suất thực tế không đạt, hệ thống củ và lắp ráp rất tệ do chúng tôi sai lằm tin và đầu tư vàoTrường quảng cáo trên mô hình, sau 3 tháng hệ thông chỉ chạy đạt 500 kg ngày (hợp đồng là 500kg/ giờ) và hay hư hỏng: bị bung lá, không đủ nhiệt độ và bảo trì rất lâu và cần đến 3 người hàn và mài bây giờ chúng tôi không thanh toán và đưa cho bên thứ 3 giải quyết theo hợp đồng và 300 triệu thành sắt vụng
và Trường đang nợ rất nhiều, cả công nhân cũng không có lương và nhiều người đã ra đi có thể hỏi thăm nhân công tại xưởng
Tôi đang mang đến hợp đồng cho Trương đã ký hợp đồng và đã thanh toán 300tr/600tr nhưng không nhận được hoa hồng và còn bị hù dọa này nọ
Hãy xem hình và nghe âm thanh để hiểu rõ và nhận xét
Cám ơn đã đọc
Video
http://www.youtube.com/watch?v=oVZH6t...
http://www.youtube.com/watch?v=liPC46...
Hinh anh
http://i.upanh.com/rnuzch
http://i.upanh.com/rnuzcr
http://i.upanh.com/rnuegj
http://i.upanh.com/rnuejr
http://i.upanh.com/rnueff
http://i.upanh.com/rnueyw
http://i.upanh.com/rnueka
http://i.upanh.com/rnuekt
 

#8
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng
 
#9
Tôi đang trồng diện tích 1 mẫu câu bạc hà nhật tại Bắc Ninh, giờ đến mùa thu hoạch, cây ra hoa, rất tôt
Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ
0936.050.032 - Đức
Xin cảm ơn
 
#10
Tôi đang trồng diện tích 1 mẫu câu bạc hà nhật tại Bắc Ninh, giờ đến mùa thu hoạch, cây ra hoa, rất tôt
Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ
0936.050.032 - Đức
Xin cảm ơn
 
#11
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#12
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#13
Tôi đang trồng diện tích 1 mẫu câu bạc hà nhật tại Bắc Ninh, giờ đến mùa thu hoạch, cây ra hoa, rất tôt
Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ
0936.050.032 - Đức
Xin cảm ơn
 
#14
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#15
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#16
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#17
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#18
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.
 
#19
Tôi nhận gia công theo ý tưởng, theo điều kiện sản xuất, theo tình hình kinh tế các loại nồi
- nồi cất tinh dầu
- nồi cất rượu
- tháp cất
- nồi nấu cao
- nồi cô cao
- nồi hơi
- nồi trao đổi nhiệt các loại
- các thiết bị cơ khí chính xác
.....
chuyển giao công nghệ tương ứng


Đức - 0936.050.032 - Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh.