Hỏi đáp giá gà giống 2015

Đặt tiêu đề sốc rồi thế này à.
Gà chua chủng ngừa thì giờ mua lasota về nhỏ mắt mủi , ngừa cầu trùng vs tht là dc
 
Tiêu đề chả ăn nhập gì mới oải chứ ^^

Nói chung ngừa hết đi, cho chắc ăn ^^ nhất là New, crd, cầu trùng, tụ trùng rồi gì gì trùng ấy, quất hết, nhớ đừng làm liên tiếp, cách 3,4 ngày hãy làm nữa
 
Mình cam ơn vi minh co ngươi ho hàng nuoi ba mươi con ma chưa chủng nên mình hỏi vậy. cho mình hỏi giá gà giống tại lò thường thì bao nhiêu tiền một con
 
Last edited:
bạn hỏi hay thật đấy con gà nó có tuổi chùng ngừa . mua gà 1 tháng thì chỉ chủng được những tuổi 1 tháng ví dụ như Hen . New . còn k nhẽ 30 ngày rồi lại tiên marek à
 


Back
Top