Gia ran re qua co nen dau tu nua khong

Xuan Vu

_
Nông dân @
#8
Tháng này chưa phải là tháng rắn cao giá nhất trong năm. Hiện nay mới vào mùa xuất khẩu thôi, giá còn cao hơn nửa và từ từ tăng bắt đầu từ tháng này. Cuối mùa đông là giá rắn cao nhất, năm nay giá rắn vẩn cao so với mấy năm trước
 
Top