giúp tớ về hoa Lily với

  • Thread starter dothuha040293
  • Ngày gửi
tớ đang làm đề tài về phân bón lá và chất sinh trưởng đối với giống hoa Lily Rôbila.
về phân bón lá làm 3 thí nghiệm: 3 thí nghiệm
- thí nghiệm 1: đối chứng
- thí nghiệm 2: bón phân Đầu Trâu
- thí nghiệm 3: bón phân komix
về chất sinh trưởng: 3 thí nghiệm
- thí nghiệm 1: đối chứng không phun
- thí nghiệm 2: chất A
- thí nghiệm 3: chất B

Cho hỏi chất A và B là chất gì vậy? ai giúp mình với
 Quảng cáoTop