Hang say kho

  • Thread starter Nhaa
  • Ngày gửi
N

Nhaa

Guest
Chao anh chi ,
Cong ty chung toi chuyen cung cap va gia cong hang nong san say kho.
Nhiet do say 60 do C. Ti ledo am <=5%
Hang sau khi say van giu duoc mau sac nhu hang tuoi .
Quy anh chi co nhu cau ve hang say kho vui longlien he voi chung toi qua 098-44-55-935 aBang.
 


Bài viết tương tựTop