Hạt Mắc ca và cây Tô Mộc

bibiphong2009

Lữ khách
#1
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
 

#4
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
 

bibiphong2009

Lữ khách
#5
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
- Cây mắc ca thực sinh....
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
 
#6
Hiện nay, chúng tôi có thể nhập hạt , vậy bác nào có nhu cầu làm Mắc ca liên hệ sớm, xin cảm ơn.
 
#7
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
Xin cảm ơn.
 

bibiphong2009

Lữ khách
#8
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
- Cây Đào Mạ..////////////////////
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
 

nhtuan02

Lữ khách
#9
Hiện đã chuẩn bị có hạt giống cây Mắc ca vụ 2012, vậy bác nào có gieo ươm sớm có kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn giống cây khác
- cây Tô mộc giống
- Cây mắc mật Lạng sơn
- cây mắc ca thực sinh
- cây Thông mã vĩ
- hạt giống Hông....
- Cây Đào Mạ..////////////////////
Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp. 0915.107.688
Chao ban Bibiphong, Toi dang muon mua cay To Moc going (so luong lon de trong o hang rao). Ban co the cho biet gia ca cu the nhu the nao duoc khong?

Trong cay To Moc thi nen trong ban hat hay la cay going? cach tram soc nhu the nao? Cam on ban.