hậu quả của việc thiếu chất xơ của thú nhai lại

  • Thread starter bethaocho
  • Ngày gửi
mình đang làm báo cáo chuyên đề sinh lý vật nuôi về đề tài hậu quả của việc thiếu chất xơ ở thú nhai lại nhưng mình tìm hoài tài liệu không ra ai có tài liệu có chia sẻ cho mình với?
 


mình đang làm báo cáo chuyên đề sinh lý vật nuôi về đề tài hậu quả của việc thiếu chất xơ ở thú nhai lại nhưng mình tìm hoài tài liệu không ra ai có tài liệu có chia sẻ cho mình với?
Có thì cho mình xin với. Mình cũng đang tìm cái này đồng thời tìm hiểu về sử dụng các phụ phẩm để thay thế thức ăn sơ xơ thô cho thú nhai lại
 


Top